dimecres, 16 de gener del 2008

Última pràctica

He escollit les següents cinc ciutats:Hong Kong
-> Pla director . Segona destinació d'Àsia en nombre d'arribades.
Delhi -> Pla estratègic . La política redueix el potencial turístic del país.
Singapur -> Pla estratègic . La ubicació geogràfica, un dels principals atractius.
Nova York -> Pla de màrqueting . Destinació de turisme de negocis per excel·lència.
Vancouver -> Pla estratègic . Muntanyes i platges, l'atractiu més important.