dimarts, 27 de novembre del 2007

Pla estratègic de turisme de Cuenca (Equador)

1) Breu resum

El Pla Estratègic de Turisme de Cuenca(Equador), ens fa un anàlisi de les característiques i potencialitats que té la regió, i sobre a quines conclusions han arribat els creadors del pla per a fer créixer la regió turísticament. Analitza les fortaleses i debilitats amb les que conten, i de quina manera les poden explotar per a obtenir un millor producte turístic que atregui a la gent. També hi té una gran importància el màrqueting, i sobre quines propostes han fet per a arribar als visitants i turistes que creuen que els poden visitar, dels quals també en parla àmpliament.

2) Impressió general del pla

Tot i que el pla ens proporciona nombrosa informació, crec que falta concretar en alguns aspectes, com ara el pressupost que tenen o han utilitzat o dels resultats que s’han obtingut per a fer la diagnosi.

A part d’això, ens dóna una informació molt detallada de la regió de Cuenca, i moltes activitats de tot tipus i alternatives. Ens informa de trets ben útils com ara els vols que se poden agafar per arribar-hi des de Equador o de les facilitats d’allotjament i restauració. Tanmateix, també ens informa de les debilitats de la zona amb que els visitants es poden trobar, cosa que crec que ajuda força.

3) Les tres coses que més m’han agradat

-El respecte per al medi ambient, present en tots els aspectes del pla.

-Dóna tot tipus d’informació i molt detallada de cara al visitant.

-Marca molt clarament els objectius a l’hora de realitzar aquest pla.

4) Les tres coses que menys m’han agradat


- Manca d’informació, com ara en el pressupost o dels resultats obtinguts per a fer el diagnosi.

- No es un pla gaire dinàmic, ja que hi ha tot el text seguit sense cap mena d’imatge, sempre amb la mateixa estructura.

- Ens alguns apartats, no en general, es podria ser molt més objectiu, posant simplement l’informació d’una manera molt més resumida i detallada.

5) Tres paraules que defineixen el pla

1) Sostenibilitat

2) Col·laboració (amb el visitant)

3) Ampli